09 Mart 2012

Kalp krizi riski ve kalsiyum skorlaması

Koroner damar kalsiyum skorlaması 40 yaşının üstündeki diyabetlilerde kalp damar hastalığı riskinin gösterilmesi açısından güvenilir bir yöntemdir. Diabetes Care adlı dergide bu ay yayınlanan bir makalenin sonuçlarına göre, koroner damarlarda kalsiyum skoru 100'ün üzerinde bulunan diyabetliler, yaşları ne olursa olsun aspirin kullanımından yarar görmektedir. Hiç kuşkusuz bu çalışmanın sonuçları henüz tedavi klavuzlarına yansımış değildir. Ancak, diyabetlilerde kalsiyum skorlamasının kalp krizi riskini belirlemedeki önemini vurgulaması açısından önemli bir araştırmadır. 

« Geri