OBEZİTE KÖŞESİ

Obezite Nasıl Ölçülür?

Obezitenin tanımlanması için çeşitli ölçüm yöntemleri kullanılır. Bunlardan en güvenilir olanı vücut kitle indeksidir (VKİ). VKİ ağırlığın (kg), boyun (m) karesine bölünmesi ile elde edilir:

VKİ = Ağırlık (kg)/ Boy (m) x Boy (m)

VKİ’ne göre obezite aşağıdaki şekilde sınıflanır:

                                 VKİ (kg/m2)
Normal                      18.5-24.9
Fazla kilolu                25-29.9
Obez                          30-39.9
Morbid obez              40 ve üzeri

Toplumumuzda obezite sıklığı VKİ’nin 30 kg/m2’nin üzerinde olması esas olarak alındığında % 20’ler düzeyindedir, yani yaklaşık her beş kişiden biri şişmandır. Kadınlarda şişmanlık, daha sık görülen bir sağlık sorunudur. Şişman olan erkeklerin oranı %13 iken, kadınlarda bu oran % 30’a kadar yükselmektedir.  

Şişmanlığın değerlendirilmesinde kullanılan bir diğer ölçü ise bel çevresidir. Bel çevresinin geniş olması karın içi yağ dokusunun artmış olduğunu gösterir ve üst sınırı kadınlarda 88 cm, erkeklerde ise 102 cm olarak kabul edilir. Bu değerlerin üzerinde bir bel ölçüsüne sahip olmak şişmanlığın ciddi sağlık riskleri taşıdığının bir belirtisidir.

Vücut yağ kitlesinin çeşitli yöntemler kullanılarak tayin edilmesi de başvurulan bir yöntemdir. Ancak en kolay olan VKİ ve bel çevresinin ölçülmesi genellikle yeterlidir.

« Geri